Wikipédia o procese registrácie Cirkvi KS Slovenska

Informácia o procese registrácie Cikrvi kresťanské spoločenstvá Slovenska sa objavila aj na slovenskej mutácii internetovej encyklopédie Wikipédia. Z jej textu citujeme. Najvyšší súd rozhodol opakovane ako aj v roku 2009 v prospech Kresťanského spoločenstva vo veci jeho odvolania proti rozhodnutiu ministerstva kultúry o zamietnutí žiadosti tejto skupiny o registráciu. Podľa rozhodnutia najvyššieho súdu, ktoré ministerstvo kultúry dostalo, […]

Odborník posúdil Cirkev kresťanské spoločenstvá Slovenska

Bol vypracovaný znalecký posudok na činnosť Kresťanských spoločenstiev. Posudok vypracoval Mgr. František Fojtík, znalec v oblasti religionistiky, ekleziológie, siekt a nových náboženských hnutí.  Znalec vo svojom posudku dospel k následujúcim záverom: 1. Charakterizujte činnosť a pôsobenie CKSS, resp. jej jednotlivých zborov vo vzťahu k spoločnosti a jej inštitúciám, Z celkového kontextu postojů a vyjadřování se autorit […]

Kresťanské spoločenstvo Milosť Bardejov

Kľúčovým momentom v živote zboru v Bardejove bolo rozhodnutie, že po každej modlitbe za prebudenie, rast zboru, mládež, vodcov a služobníkov musí nasledovať skutok. Stačí maličkosť: pozvať známych na prednášku, film, koncert či inú zborovú akciu. A tak sme sa stali akčnými ľuďmi, Pán sa k našej práci priznal a posiela nám nádherných a aktívnych ľudí, ktorí sa stali spoľahlivou súčasťou cirkvi.

Kresťanské spoločenstvo Milosť Liptovský Hrádok

Zdravím všetkých čitateľov Logosu. V nasledovných riadkoch by som vás rád oboznámil s prácou, ktorú robíme v Liptovskom Hrádku a Bardejove. V Bardejove máme požehnanú misijnú skupinu, ktorej sa darí a dočítate sa o nej viac ďalej.

Predstavujeme naše zbory – Liptovský Hrádok

Vývoj Božieho diela nielen čo sa týka našich zborov na Liptove, veľmi dobre obsiahol pastor Mario Ovčar v marcovom čísle Logosu. Preto nebudem opakovať celú genézu vzniku a pokračovania práce Kresťanských spoločenstiev na Liptove. Skôr by som krátko zdieľal svoje osobné videnie, ako som prijal víziu založenia zboru v našom meste. Tiež nebudú chýbať niektoré momenty ďalšieho vývoja nášho zboru až po súčasnosť.