NA MINÚTKU – 6.4.2020

Infantilita versus dospelosť Kaz 10:16a : „Beda tebe zem, ktorej kráľom je dieťa…“ Väčšina z toho čo je milé, alebo aj tolerované deťom v ich bezprosternom správaní, to isté u dospelých vyzerá rozpačito. Pri deťoch bežne nikto neočakáva dospelosť, tak ako u dospelých opak. Aj tak, veľa detí chce byť dospeláckymi. Možno preto sa malá […]

NA MINÚTKU – 31.3.2020

Kreativita Túto schopnosť sme zdedili od Boha – Tvorcu všetkého. Boh stvoril človeka na svoj obraz, podla svojej podoby (Gen 1). Rozsah a kvalita ľudských diel je síce iná, ale nájdeme na nich Boží rukopis nápaditosti, dômyselnosti, konštruktívnosti, logiky a inteligencie. V terajšom a nastávajúcom čase bude veľmi dôležité túto schopnosť v nás viac prebudiť […]

NA MINÚTKU – 25.3.2020

Pôst Mt 6:16-18: „A keď sa postíte, nebuďte jako tí pokrytci zamračení, lebo znetvarujú svoju tvár, aby bolo viditeľné ľuďom, že sa pôstia. Ameň vám hovorím, že už majú svoju odplatu. Ale ty, keď sa postíš, pomaž svoju hlavu a svoju tvár umy, aby nebolo viditeľné ľuďom, že sa postíš, ale tvojmu Otcovi, ktorý je […]

NA MINÚTKU – 18.3.2020

Terapeutické účinky, zdravie, imunita Pr 4:20-22: „Môj synu, pozoruj na moje slová; nakloň svoje ucho k mojim rečiam. Nech neodídu od tvojich očí; ostríhaj ich prostred svojho srdca. Lebo sú životom tým, ktorí ich nájdu, a celému ich telu lekárstvom.“ Keď bude Biblia centrom našej pozornosti a súčasťou života, vtedy sa skôr či neskôr prejavia […]

Wikipédia o procese registrácie Cirkvi KS Slovenska

Informácia o procese registrácie Cikrvi kresťanské spoločenstvá Slovenska sa objavila aj na slovenskej mutácii internetovej encyklopédie Wikipédia. Z jej textu citujeme. Najvyšší súd rozhodol opakovane ako aj v roku 2009 v prospech Kresťanského spoločenstva vo veci jeho odvolania proti rozhodnutiu ministerstva kultúry o zamietnutí žiadosti tejto skupiny o registráciu. Podľa rozhodnutia najvyššieho súdu, ktoré ministerstvo kultúry dostalo, […]

Odborník posúdil Cirkev kresťanské spoločenstvá Slovenska

Bol vypracovaný znalecký posudok na činnosť Kresťanských spoločenstiev. Posudok vypracoval Mgr. František Fojtík, znalec v oblasti religionistiky, ekleziológie, siekt a nových náboženských hnutí.  Znalec vo svojom posudku dospel k následujúcim záverom: 1. Charakterizujte činnosť a pôsobenie CKSS, resp. jej jednotlivých zborov vo vzťahu k spoločnosti a jej inštitúciám, Z celkového kontextu postojů a vyjadřování se autorit […]

Kresťanské spoločenstvo Milosť Bardejov

Kľúčovým momentom v živote zboru v Bardejove bolo rozhodnutie, že po každej modlitbe za prebudenie, rast zboru, mládež, vodcov a služobníkov musí nasledovať skutok. Stačí maličkosť: pozvať známych na prednášku, film, koncert či inú zborovú akciu. A tak sme sa stali akčnými ľuďmi, Pán sa k našej práci priznal a posiela nám nádherných a aktívnych ľudí, ktorí sa stali spoľahlivou súčasťou cirkvi.

Kresťanské spoločenstvo Milosť Liptovský Hrádok

Zdravím všetkých čitateľov Logosu. V nasledovných riadkoch by som vás rád oboznámil s prácou, ktorú robíme v Liptovskom Hrádku a Bardejove. V Bardejove máme požehnanú misijnú skupinu, ktorej sa darí a dočítate sa o nej viac ďalej.

Predstavujeme naše zbory – Liptovský Hrádok

Vývoj Božieho diela nielen čo sa týka našich zborov na Liptove, veľmi dobre obsiahol pastor Mario Ovčar v marcovom čísle Logosu. Preto nebudem opakovať celú genézu vzniku a pokračovania práce Kresťanských spoločenstiev na Liptove. Skôr by som krátko zdieľal svoje osobné videnie, ako som prijal víziu založenia zboru v našom meste. Tiež nebudú chýbať niektoré momenty ďalšieho vývoja nášho zboru až po súčasnosť.