Wikipédia o procese registrácie Cirkvi KS Slovenska

Informácia o procese registrácie Cikrvi kresťanské spoločenstvá Slovenska sa objavila aj na slovenskej mutácii internetovej encyklopédie Wikipédia. Z jej textu citujeme. Najvyšší súd rozhodol opakovane ako aj v roku 2009 v prospech Kresťanského spoločenstva vo veci jeho odvolania proti rozhodnutiu ministerstva kultúry o zamietnutí žiadosti tejto skupiny o registráciu. Podľa rozhodnutia najvyššieho súdu, ktoré ministerstvo kultúry dostalo, […]

Odborník posúdil Cirkev kresťanské spoločenstvá Slovenska

Bol vypracovaný znalecký posudok na činnosť Kresťanských spoločenstiev. Posudok vypracoval Mgr. František Fojtík, znalec v oblasti religionistiky, ekleziológie, siekt a nových náboženských hnutí.  Znalec vo svojom posudku dospel k následujúcim záverom: 1. Charakterizujte činnosť a pôsobenie CKSS, resp. jej jednotlivých zborov vo vzťahu k spoločnosti a jej inštitúciám, Z celkového kontextu postojů a vyjadřování se autorit […]