Kresťanské spoločenstvo Milosť Liptovský Hrádok

Zdravím všetkých čitateľov Logosu. V nasledovných riadkoch by som vás rád oboznámil s prácou, ktorú robíme v Liptovskom Hrádku a Bardejove. V Bardejove máme požehnanú misijnú skupinu, ktorej sa darí a dočítate sa o nej viac ďalej.

Predstavujeme naše zbory – Liptovský Hrádok

Vývoj Božieho diela nielen čo sa týka našich zborov na Liptove, veľmi dobre obsiahol pastor Mario Ovčar v marcovom čísle Logosu. Preto nebudem opakovať celú genézu vzniku a pokračovania práce Kresťanských spoločenstiev na Liptove. Skôr by som krátko zdieľal svoje osobné videnie, ako som prijal víziu založenia zboru v našom meste. Tiež nebudú chýbať niektoré momenty ďalšieho vývoja nášho zboru až po súčasnosť.