Staň sa kresťanom

Na to, aby si sa stal kresťanom stačia 4 jednoduché kroky.

1. Popros

„Ajhľa, stojím pri dverách a klopem. Ak niekto počuje môj hlas a otvorí dvere, vojdem k nemu a budem stolovať s ním a on so mnou.“

Zjavenie Jána 3:20

Ježiš čaká, kedy ho pozveš do svojho života.

2. Uver

Tvoj ďalší krok je uveriť, že dar odpustenia a večný život je zadarmo. Nemôžeš si to kúpiť ani zaslúžiť.

„Lebo milosťou ste spasení skrze vieru. A to nie sami zo seba; je to dar Boží; nie zo skutkov, aby sa nikto nechválil.“

List Efezským 2:8-9

3. Modli sa

„Ak ústami vyznávaš Pána Ježiša a v srdci veríš, že Ho Boh vzkriesil z mŕtvych, budeš spasený.“

List Rimanom 10:9

Vyznaj svoje hriechy, popros Boha o odpustenie. Povedz, že veríš v Ježiša a poďakuj mu za dar večného života.

Môžeš sa pomodliť napríklad aj takto:

Pán Ježiš, ja Ti ďakujem za spasenie a večný život, ktorý si nám daroval ako dar Boží. Verím, že Ty si Boží Syn a zomrel si za moje hriechy. Viem, že som hriešny človek a potrebujem spasiteľa. Prosím, odpusť mi všetky moje hriechy a ja odpúšťam každému človeku, ktorý mi ublížil. Odovzdávam Ti svoj život a svoje srdce. Príď, prosím, do môjho srdca a očisti ma Tvojou svätou krvou od mojich hriechov. Teraz prehlasujem, že Ježiš Kristus je mojím osobným spasiteľom a vykupiteľom. Pán Ježiš, prosím, urob si ma takého, akého ma chceš mať. Amen.

4. Prijmi

Tvoj posledný krok je prijať tento dar odpustenia a večného života.

Biblia učí:

„Ale tým, čo Ho prijali, dal moc stať sa deťmi Božími, tým, čo veria v Jeho meno.“

Evanjelium Jána 1:12

Je tu aj piaty krok

Ak si prešiel všetkými štyrmi krokmi je veľmi dôležité začleniť sa do spoločenstva kresťanov a rozvíjať svoj vzťah s Bohom.

Chcem nájsť zbor

Bohoslužby chat

Chceš vedieť čo môžeš očakávať na našich bohoslužbách?


Pokúsime sa ti v pár bodoch zhrnúť celý priebeh bohoslužby.


Chcem vedieť ako prebiehajú bohoslužby

Logos júl 2019


Božie kráľovstvo medzi nami

Konferencia odštartovala službou zahraničného hosťa pastora Balázsa Szabó.

Pozrieť aktuálne číslo na webe

Kúpiť v našom e-shope

Kresťanský časopis Logos