Sme spoločenstvo ľudí nasledujúcich Ježiša Krista, žijúcich podľa Biblie.
Chceme zasiahnuť spoločnosť nadčasovým posolstvom evanjelia, ktoré premieňa životy ľudí a privádza ich k vzťahu s nebeským Otcom.
Logos apríl 2016

Predstavujeme nové číslo kresťanského mesačníku Logos, ktorý sa tentokrát zameriava na dôležitý význam cirkvi.

Kresťanská konferencia s hosťom Danielom Kolendom

Na konferencii privítame jedného z najvýznamnejších evanjelistov súčasnosti - Daniela Kolendu.

Úvod

Pokračujeme - 19.5.2016

Jaroslav Kříž

Pokračujeme - 19.5.2016

Určite ste počuli niečo v tom zmysle, že keby si bol na svete sám, Ježiš ťa tak miluje, že by prišiel a zachránil ťa. Typická ukážka západnej sebastrednosti. Na to, aby Ježiš prišiel, bolo treba Abraháma, Izáka, Jakoba a Židov, lebo spása prichádza zo Židov.

Na to, aby sa k tebe dostalo evanjelium, bolo treba toho, ktorý ti svedčil a nespočetné generácie tých, ktorí zachovávali a odovzdávali Božie slovo. Nerozmýšľajme tak úzkoprso, egoisticky a majme na pamäti, že nie sme sami na tejto zemi.

To nijako neznižuje fakt, že Boh má záujem o teba osobne a osobne ťa miluje.

Odber noviniek
Facebook
Vďačnosť je normálny stav Božieho služobníka

Kamil Dzuriak