Ďalšie weby:

www.milost.sk - Kresťanské spoločenstvo Milosť www.milost.cz - Církev víry Milost www.milost.tv - Kresťanská televízia
Sme spoločenstvo ľudí nasledujúcich Ježiša Krista, žijúcich podľa Biblie.
Chceme zasiahnuť spoločnosť nadčasovým posolstvom evanjelia, ktoré premieňa životy ľudí a privádza ich k vzťahu s nebeským Otcom.
Spoločné stretnutie služobníkov v Banskej Bystrici

Všetkých služobníkov pozývame v sobotu 16.7.2016 do Banskej Bystrice.

Kresťanská konferencia s hosťom Danielom Kolendom

Na konferencii privítame jedného z najvýznamnejších evanjelistov súčasnosti - Daniela Kolendu.

Logos máj 2016

S radosťou vám predstavujeme nové číslo kresťanského mesačníka Logos.

Zájezd Jordánsko a Izrael 2/2017

Velký okruh biblickou zemí za Jordánem s celodenní návštěvou Petry a dvěma dny v Jeruzalémě.

Úvod

Mesačník Logos 6/2016
Najnovšie pokračujeme
2016/06 Logos
Pokračujeme - 13.6.2016

Jaroslav Kříž
13.6.2016

Pokračujeme - 13.6.2016

Evanjelium je o zisku, je Božou mocou na spasenie. Kto uverí, získa obrovské bohatstvo – večný život. Samozrejme, s večným životom získavame mnoho ďalších požehnaní. Cestou k požehnaniu je pokánie – podriadenie sa Božiemu slovu. Neustále zdôrazňovanie utrpenia alebo neustále vedenie ku pokániu sprevádzané pocitom viny, je nerozumné.

Myslím, že na rozdiel od mnohých, ktorí sú nervózni, keď hovoríme o prosperite, som kompetentný sa vyjadriť. Keď som sa obrátil, musel som opustiť veľmi výhodné miesto u vrcholového športu, zanechať školu a skončil som v kotolni (vďaka Bohu plynovej) a zo dňa na deň som schudobnel. Urobil by som to znovu a verím, že by mi Boh dal silu, zaplatiť ešte väčšiu cenu. Ak by to malo nejaký význam pre spasenie mojej duše alebo pre spasenie mojich blízkych, rád ostanem chudobný človek v kotolni. Dnes je možné radostne žiť s Bohom a prosperovať a neznamená to nutne, že sa človek stane chamtivý. Radšej buďme úspešní, zarábajme peniaze, aby sme mohli udeliť núdznemu a aby sme mohli podporovať Božie dielo.

Nikomu prosperitu nevnucujeme. Každému nech sa stane podľa jeho viery, podľa jeho túžby. Ak niekto nechce prosperitu, lásku a zdravie, nech si do sýta užije, chudoby, chorôb, depresie. Nikoho to síce nepožehná, ale každý si môže vybrať. My sme si vybrali podľa Božieho slova.

„Hospodin učiní, že budeš mať hojnosť dobrého, plodu svojho života, plodu svojich hoviad a plodu svojej pôdy, na pôde, o ktorej prisahal Hospodin tvojim otcom, že ti ju dá. Hospodin ti otvorí svoj výborný poklad, nebesia, dávajúc tvojej zemi dážď svojím časom a žehnajúc každému dielu tvojich rúk, takže budeš požičiavať mnohým národom, a ty si nebudeš požičiavať od nikoho. A Hospodin ťa dá za hlavu, a nie za chvost, a vše budeš iba povýšený hore a nebudeš ponížený dolu, keď budeš počúvať na prikázania Hospodina, svojho Boha, ktoré ti ja prikazujem dnes, aby si ich ostríhal a činil.“ (5Moj 28,11-13)

Knižná novinka v e-shope
Dr. Morris Cerullo - PANE, nauč nás modlit se
Najnovšia kázeň
Aký oheň poháňa tvoj život?

Jaroslav Kříž
11.6.2016
Liptovský Mikuláš

Prihláste sa k odberu noviniek

Už sa nemusíte bát, že niečo zmeškáte. My Vám včas pripomenieme každú blížiacu sa akciu!