zatvoriť

Ďalšie weby:

www.milost.sk - Kresťanské spoločenstvo Milosť www.milost.cz - Církev víry Milost www.milost.tv - Kresťanská televízia
Sme spoločenstvo ľudí nasledujúcich Ježiša Krista, žijúcich podľa Biblie.
Chceme zasiahnuť spoločnosť nadčasovým posolstvom evanjelia, ktoré premieňa životy ľudí a privádza ich k vzťahu s nebeským Otcom.
Logos júl – august

Predstavujeme letné dvojčíslo kresťanského mesačníku Logos.

Úvod

Logos 7-8/2016
Najnovšie pokračujeme
2016/07-08 Logos
Pokračujeme - 27.7.2016

Jaroslav Kříž
27.7.2016

Pokračujeme - 27.7.2016

Európu zasiahla vlna odporných teroristických útokov. Na tento možný scenár sme už upozorňovali dávnejšie, v čase, keď sa predstavitelia rôznych cirkví predháňali vo vyhláseniach, ako v Európe vítať s otvorenou náručou utečencov. Upozorňovali sme, že ani zďaleka nie sú všetci utečencami, ale hlavne, že takmer všetci sú vyznávačmi islamu. Svoju vieru a svoje vyhlásenia voči „neveriacim“ jednoducho myslia vážne, vôbec sa neplánujú asimilovať a žiadne „multi-kulti“ sa nebude konať.

Je veľmi podozrivé, že ani série teroristických útokov nevedú politické špičky Európy k zmene názoru. Nutne sa vynárajú otázky: Prečo a čo sa to vlastne deje? Čo bude s Európou za pár rokov? Tvrdenie, že vraždy nie sú nábožensky motivované, keď ich sprevádzajú výkriky „Allahu akbar“ alebo zahmlievanie, že sa jedná o migrantov, sú ťažké nespravodlivosti voči tým, ktorí chcú, aby sa v Európe dalo naďalej dobre žiť, aby nebol zmenený jej žido-kresťanský charakter, na ktorom stojí a pre ktorý je západ žiadúcou, ľahkou a zdá sa, že aj hlúpou korisťou. Riešením je Kristus a návrat ku kresťanstvu. Pripoj sa.

Novinka v e-shope
Pokračujeme

Jaroslav Kříž
Logos 7-8/2016

Leto prebieha požehnane. Máme za sebou skvelé tábory a Summer Gospel Tour 2016 s Vierkou Berkyovou; tiež účasť na bohoslužbách je prekvapivo vysoká, ani nevidno, že sú dovolenky. Vďaka Bohu!

Horšie je to vo svete, presnejšie v Európe, kde sme svedkami jedného teroristického útoku za druhým. Rovnako zlé, ako sú útoky, sú tiež reakcie európskych politických špičiek. Tvrdenie, že teroristický útok nebol nábožensky motivovaný, keď útočník kričal „Alahu Akbar“, nie je nič iné ako zavádzanie. Islamský terorizmus má ochranu. Podobne sa nesmie hlasno hovoriť, že útočníci, ktorí strieľajú, sekajú, režú alebo spôsobujú explózie, prišli s utečeneckou vlnou. Welcome to Europe!

Vďaka Bohu, evanjelium je stále Božou mocou na spasenie každému, kto verí. Zvesť o vzkriesení Pána Ježiša je univerzálna, pôsobila po všetky veky a je účinná po celom svete. Tešíme sa, že evanjelium napreduje, ľudia sa obracajú a počet učeníkov sa množí. Dôkazom toho je aj konferencia s Danielom Kolendom, na ktorej ste si pravdepodobne Logos kúpili. Táto akcia bude mať veľký dopad. Ďakujem všetkým, ktorí pracujete. Požehnaný zvyšok leta.

Dr. Morris Cerullo - PANE, nauč nás modlit se
Najnovšia kázeň
Neboj sa a roznecuj dar Boží!

Jaroslav Kříž
24.7.2016
Banská Bystrica

Prihláste sa k odberu noviniek

Už sa nemusíte báť, že niečo zmeškáte. My Vám včas pripomenieme každú blížiacu sa akciu!