Sobota 4.12.

Ako sa stať kresťanom

Na to, aby si sa stal kresťanom stačia 4 jednoduché kroky

1. Popros

„Ajhľa, stojím pri dverách a klopem. Ak niekto počuje môj hlas a otvorí dvere, vojdem k nemu a budem stolovať s ním a on so mnou.“

Zjavenie Jána 3:20

Ježiš čaká, kedy ho pozveš do svojho života.

2. Uver

Tvoj ďalší krok je uveriť, že dar odpustenia a večný život je zadarmo. Nemôžeš si to kúpiť ani zaslúžiť.

„Lebo milosťou ste spasení skrze vieru. A to nie sami zo seba; je to dar Boží; nie zo skutkov, aby sa nikto nechválil.“

List Efezským 2:8-9

3. Modli sa

„Ak ústami vyznávaš Pána Ježiša a v srdci veríš, že Ho Boh vzkriesil z mŕtvych, budeš spasený.“

List Rimanom 10:9

Vyznaj svoje hriechy, popros Boha o odpustenie. Povedz, že veríš v Ježiša a poďakuj mu za dar večného života.

Môžeš sa pomodliť napríklad aj takto:

Pán Ježiš, ja Ti ďakujem za spasenie a večný život, ktorý si nám daroval ako dar Boží. Verím, že Ty si Boží Syn a zomrel si za moje hriechy. Viem, že som hriešny človek a potrebujem spasiteľa. Prosím, odpusť mi všetky moje hriechy a ja odpúšťam každému človeku, ktorý mi ublížil. Odovzdávam Ti svoj život a svoje srdce. Príď, prosím, do môjho srdca a očisti ma Tvojou svätou krvou od mojich hriechov. Teraz prehlasujem, že Ježiš Kristus je mojím osobným spasiteľom a vykupiteľom. Pán Ježiš, prosím, urob si ma takého, akého ma chceš mať. Amen.

4. Prijmi

Tvoj posledný krok je prijať tento dar odpustenia a večného života.

Biblia učí:

„Ale tým, čo Ho prijali, dal moc stať sa deťmi Božími, tým, čo veria v Jeho meno.“

Evanjelium Jána 1:12

Je tu aj piaty krok

Ak si prešiel všetkými štyrmi krokmi je veľmi dôležité začleniť sa do spoločenstva kresťanov a rozvíjať svoj vzťah s Bohom.

Chcem nájsť zbor

Bohoslužby chat

Chcete vedieť, čo môžete očakávať na našich bohoslužbách?


Pokúsime sa vám v pár bodoch zhrnúť celý priebeh bohoslužby.

Chcem vedieť ako prebiehajú bohoslužby

Kresťanský časopis Logos 2/2021


Letné tábory Letné tábory Kresťanského spoločenstva Milosť

Pozrieť aktuálne číslo na webe

Kúpiť v našom e-shope

Kresťanský časopis Logos
V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať... hradokmilost.sk
Loading...