Cirkev Kresťanské spoločenstvo Milosť

 moderná kresťanská letnično-charizmatická cirkev  Liptovský Hrádok

Pokračujeme

Všetkým prajem požehnané Vianoce. Je čo si pripomínať, je čo sláviť, je nad čím sa radovať. Vtelenie Božieho Syna je najlepšou správou pre celý svet. Narodilo sa dieťa, narodil sa človek z mäsa a kostí, v ktorého žilách kolovala krv nepoškvrnená hriechom. Nebyť tejto krvi, všetko je stratené. Ježiš sa nenarodil preto, aby si užil život tu na zemi, ale preto, aby svoj život položil ako výkupné za nás hriešnikov.

„Sláva na výsostiach Bohu a na zemi pokoj, v ľuďoch zaľúbenie.“ (Lk 2:14)

Týždeň podľa Daniela Šobra

Šokujúce rozhodnutie zákonodarcov štátu New York: interupcie povolené až do pôrodu! Existujú však aj ženy ktoré radšej riskujú svoj život, ako by ohrozili svoje nenarodené dieťa.

Tento videokomentár si môžeš pozrieť na youtube.

Bohoslužby chat

Chceš vedieť čo môžeš očakávať na našich bohoslužbách?


Pokúsime sa ti v pár bodoch zhrnúť celý priebeh bohoslužby.


Chcem vedieť ako prebiehajú bohoslužby

Logos január 2019


Budúcnosť nie je hotová

Šťastný nový rok prajem!

Pozrieť aktuálne číslo na webe

Kúpiť v našom e-shope

Kresťanský časopis Logos