Cirkev Kresťanské spoločenstvo Milosť

 moderná kresťanská letnično-charizmatická cirkev  Liptovský Hrádok

„Pokračujeme“ od senior pastora

Pokračujeme
Senior pastor Jaroslav Kříž

Všetkým prajem požehnané Vianoce. Je čo si pripomínať, je čo sláviť, je nad čím sa radovať. Vtelenie Božieho Syna je najlepšou správou pre celý svet. Narodilo sa dieťa, narodil sa človek z mäsa a kostí, v ktorého žilách kolovala krv nepoškvrnená hriechom. Nebyť tejto krvi, všetko je stratené. Ježiš sa nenarodil preto, aby si užil život tu na zemi, ale preto, aby svoj život položil ako výkupné za nás hriešnikov.

„Sláva na výsostiach Bohu a na zemi pokoj, v ľuďoch zaľúbenie.“ (Lk 2:14)

Týždeň podľa Daniela Šobra

Vypočuj si pravidelný komentár pastora Daniela Šobra o vybraných udalostiach z kresťanskej perspektívy.

Bohoslužby chat

Chceš vedieť čo môžeš očakávať na našich bohoslužbách?


Pokúsime sa ti v pár bodoch zhrnúť celý priebeh bohoslužby.


Chcem vedieť ako prebiehajú bohoslužby

Logos december 2018


Dr. Rodney Howard Browne

November bol pre Kresťanské spoločenstvá výnimočný

Pozrieť aktuálne číslo na webe

Kúpiť v našom e-shope

Kresťanský časopis Logos