Cirkev Kresťanské spoločenstvo Milosť

 moderná kresťanská letnično-charizmatická cirkev  Liptovský Hrádok

Kresťanská konferencia v Banskej Bystrici
Kresťanská konferencia v Banskej Bystrici

26. - 27. apríla 2019

Kresťanská konferencia je spoločným stretnutím kresťanov zo Slovenska a z Čiech. Skladá sa z niekoľkých bohoslužobných zhromaždení, na ktorých sa stretneš s moderným prejavom chvály a uctievania Boha. Kázne a vyučovania z Božieho slova budú prezentované zrozumiteľným spôsobom s cieľom prakticky pomôcť ľuďom v ich každodennom živote a pri hľadaní Boha. Budú tiež prebiehať modlitby za uzdravenie a vyslobodenie z ťažkých životných situácií.

Viac informácií
Detský tábor 2019
Detský tábor 2019

30.júna - 6. júla 2019

Viac informácií
TeenAge Camp 2019
TeenAge Camp 2019

30.júna - 6. júla 2019

Viac informácií

Pokračujeme

Pokračujeme
Senior pastor Jaroslav Kříž

Leto je skvelé. Hodnotím ho podľa nasledovného:

1) Mimoriadne dobrá služba bola voči deťom, prebehli rôzne tábory, za čo všetkým pracovníkom veľmi pekne ďakujem.

2) Uskutočnilo sa množstvo evanjelizačných kampaní.

3) Napriek dovolenkám boli dobré bohoslužby s vysokou účasťou, čo svedčí o tom, že zbory vyrástli.

Čiže cirkev sa má dobre. Je na každom z nás, aby sme si ruky udržali čisté, mali vzťah s Pánom na každodennej báze – na modlitbách, v uctievaní a pri čítaní Božieho slova. Požehnaný zvyšok leta.

Bohoslužby chat

Chceš vedieť čo môžeš očakávať na našich bohoslužbách?


Pokúsime sa ti v pár bodoch zhrnúť celý priebeh bohoslužby.


Chcem vedieť ako prebiehajú bohoslužby

Kresťanský mesačník Logos 12/2019


Interview s Adim a Mary Bartalosovcami


Pozrieť aktuálne číslo na webe

Kúpiť v našom e-shope

Kresťanský časopis Logos