Naša cirkev

Uctievanie, Kresťanská konferencia
Uctievanie počas chvál na Kresťanskej konferencii v Banskej Bystrici

Kresťanské spoločenstvá patria k hnutiu modernej kresťanskej reformácie, ktorá sa snaží o obnovu kresťanstva prostredníctvom návratu k Písmu a k jednoduchosti praktického kresťanského života, spočívajúceho v osobnom vzťahu s Bohom a v nasledovaní odkazu Ježiša Krista. Tak, ako celé letnično-charizmatické hnutie veríme, že Boh sa nemení a že je možné, aby sa prejavoval tak, ako v prvej cirkvi, svojím pôsobením, ktoré môže byť aj nadprirodzené. Veríme tomu, že Duch Svätý sa dokáže osobne dotknúť života človeka, umožniť mu zakúsiť Božiu lásku a moc a pozitívne zmeniť jeho život.

Kresťanské spoločenstvá sa snažia uspokojiť ľudí pri hľadaní zmyslu života a ozajstných kresťanských hodnôt. Keď ľudia čítajú Bibliu a spoznávajú ju, získavajú tak odpovede na základné otázky svojho života. Základom našej práce je teda dôkladné a systematické oboznamovanie verejnosti s textami Písma. Poznanie Božieho slova ovplyvňuje priebeh našich stretnutí, spôsob uctievania Boha a v neposlednom rade každodenný život jednotlivých kresťanov. Biblické princípy platia tiež pre „obyčajné“ oblasti ľudského života, akými sú rodina alebo práca.

Okrem štandardných stretnutí napĺňame duchovné potreby a túžby ľudí aj tak, že robíme verejné prednášky, mnohokrát za účasti hostí zo zahraničia, ktorí zastupujú podobné kresťanské hnutia, a premietame filmy s duchovnou tematikou určené pre širokú verejnosť.

Kresťanské spoločenstvá majú početné kontakty a prepojenia na cirkvi a organizácie na Slovensku aj v zahraničí. Sme presvedčení o dôležitosti našej práce. Veríme, že návrat k skutočným kresťanským hodnotám, ktoré sú hodnotami vyplývajúcimi z Božieho slova (biblie), je prospešný pre našu spoločnosť v tejto generácii aj do budúcnosti. V tomto presvedčení nás podporuje skutočnosť, že vidíme, ako sa zo spoločnosti vytrácajú tradičné konzervatívne hodnoty, ako sú úcta k životu alebo k rodine.


Bol vypracovaný znalecký posudok na činnosť Kresťanských spoločenstiev. Posudok vypracoval Mgr. František Fojtík, znalec v oblasti religionistiky, ekleziológie, siekt a nových náboženských hnutí.

Prečítaj si viac o našom zbore v článku z časopisu Logos, Predstavujeme naše zbory - Liptovský Hrádok.


Chcem vedieť ako prebiehajú bohoslužby

Bohoslužby chat

Chceš vedieť čo môžeš očakávať na našich bohoslužbách?


Pokúsime sa ti v pár bodoch zhrnúť celý priebeh bohoslužby.


Chcem vedieť ako prebiehajú bohoslužby

Logos júl 2019


Božie kráľovstvo medzi nami

Konferencia odštartovala službou zahraničného hosťa pastora Balázsa Szabó.

Pozrieť aktuálne číslo na webe

Kúpiť v našom e-shope

Kresťanský časopis Logos